Company Profile

                                                                               phone-old-year-built-1955-bakelite-163007   

                                                                                                Shezhen Weikin Technology Co.,Ltd.

                                                                                                          Mobile:+8618674831022

                                                                                                          Email:Adrian@weikin.com

                                                                   Add:  Floor 3,Jingyuanbuilding,Buji,Longgang,shenzhen ,Guangdong Province

                                                                                                   

                                                                                                     

                                      

                                                               

                                                                                                     


Contact Us

WeikinTechnology
Add: Floor 3,Jingyuanbuilding,Buji,Longgang,shenzhen ,Guangdong Province,China